Narodne zagonetke

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Prsti i nokti

1 0
Podeli zagonetku:

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor