Narodne zagonetke

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Prsti i nokti

1 0
Podeli zagonetku:

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Brat i sestra rodiše se, vazda skupa putovaše, jedno drugo ne videše.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor