Narodne zagonetke

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Prsti i nokti

1 0
Podeli zagonetku:

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor