Narodne zagonetke

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Prsti i nokti

1 0
Podeli zagonetku:

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor