Narodne zagonetke

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Prsti i nokti

1 0
Podeli zagonetku:

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor