Narodne zagonetke

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Pera na vodeničkom kolu

1 0
Podeli zagonetku:

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor