Narodne zagonetke

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Pera na vodeničkom kolu

1 0
Podeli zagonetku:

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor