Narodne zagonetke

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Morski valovi

0 0
Podeli zagonetku:

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Odgovor