Narodne zagonetke

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Morski valovi

0 0
Podeli zagonetku:

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor