Narodne zagonetke

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Skakavac

0 0
Podeli zagonetku:

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor