Narodne zagonetke

Danju klanja, noću zvezde broji.

Đeram

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor