Narodne zagonetke

Danju klanja, noću zvezde broji.

Đeram

1 3
Podeli zagonetku:

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor