Narodne zagonetke

Danju gospođa, noću sluškinja.

Lampa

1 1
Podeli zagonetku:

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor