Narodne zagonetke

Danju gospođa, noću sluškinja.

Lampa

4 1
Podeli zagonetku:

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor