Narodne zagonetke

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Slika

0 1
Podeli zagonetku:

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor