Narodne zagonetke

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Slika

0 1
Podeli zagonetku:

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor