Narodne zagonetke

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Slika

0 1
Podeli zagonetku:

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor