Narodne zagonetke

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Rosa

0 1
Podeli zagonetku:

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor