Narodne zagonetke

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Rosa

0 0
Podeli zagonetku:

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor