Narodne zagonetke

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Pauk

0 0
Podeli zagonetku:

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor