Narodne zagonetke

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Pauk

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor