Narodne zagonetke

Gurava kobila sve polje pobila.

Kosa za košenje

1 0
Podeli zagonetku:

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor