Narodne zagonetke

Gurava kobila sve polje pobila.

Kosa za košenje

1 0
Podeli zagonetku:

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor