Narodne zagonetke

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Paun

0 0
Podeli zagonetku:

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor