Narodne zagonetke

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Paun

0 0
Podeli zagonetku:

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor