Narodne zagonetke

Grbavo prase sve polje popase.

Srp

0 1
Podeli zagonetku:

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor