Narodne zagonetke

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Dim

2 0
Podeli zagonetku:

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor