Narodne zagonetke

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Dim

1 0
Podeli zagonetku:

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor