Logičke zagonetke

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Rođeni su na različitim krajevima planete, pa zbog vremenske razlike njihov rođendan nije istog dana.

12 2
Podeli zagonetku:

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor