Logičke zagonetke

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Rupa

4 1
Podeli zagonetku:

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor