Logičke zagonetke

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Rupa

5 1
Podeli zagonetku:

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor