Logičke zagonetke

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Jovan je rođen 31. decembra, a danas je 1. januar. To znači da je pre 2 dana (30. decembra) Jovan imao 17 godina, a sada ima 18. Na kraju ove godine on će napuniti 19, a na kraju sledeće 20.

3 0
Podeli zagonetku:

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor