Logičke zagonetke

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Jovan je rođen 31. decembra, a danas je 1. januar. To znači da je pre 2 dana (30. decembra) Jovan imao 17 godina, a sada ima 18. Na kraju ove godine on će napuniti 19, a na kraju sledeće 20.

3 0
Podeli zagonetku:

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor