Matematičke zagonetke

Koji je sledeći broj u nizu?

Sledeći broj u nizu je 677.

2*2+1=5
5*5+1=26
26*26+1=677

0 1
Podeli zagonetku:

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor