Logičke zagonetke

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Minđuša.

2 1
Podeli zagonetku:

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor