Logičke zagonetke

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Na prste. 🙂

1 0
Podeli zagonetku:

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor