Logičke zagonetke

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Na prste. 🙂

1 0
Podeli zagonetku:

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor