Logičke zagonetke

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Na prste. 🙂

0 0
Podeli zagonetku:

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor