Narodne zagonetke

Glava u gori, rep u moru.

Reka

3 0
Podeli zagonetku:

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor