Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Tačan odgovor je broj 2.

Svaki niz od 3 broja koja su povezana linijama u zbiru daje 15.

4 + 5 + 6 = 15
7 + 5 + 3 = 15
1 + 5 + 9 = 15

Da bi 8 + 5 + ??? = 15 broj koji nedostaje mora biti 2.

4 0
Podeli zagonetku:

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor