Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Tačan odgovor je broj 2.

Svaki niz od 3 broja koja su povezana linijama u zbiru daje 15.

4 + 5 + 6 = 15
7 + 5 + 3 = 15
1 + 5 + 9 = 15

Da bi 8 + 5 + ??? = 15 broj koji nedostaje mora biti 2.

4 0
Podeli zagonetku:

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor