Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Tačan odgovor je broj 2.

Svaki niz od 3 broja koja su povezana linijama u zbiru daje 15.

4 + 5 + 6 = 15
7 + 5 + 3 = 15
1 + 5 + 9 = 15

Da bi 8 + 5 + ??? = 15 broj koji nedostaje mora biti 2.

0 0
Podeli zagonetku:

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor