Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Tačan odgovor je broj 2.

Svaki niz od 3 broja koja su povezana linijama u zbiru daje 15.

4 + 5 + 6 = 15
7 + 5 + 3 = 15
1 + 5 + 9 = 15

Da bi 8 + 5 + ??? = 15 broj koji nedostaje mora biti 2.

4 0
Podeli zagonetku:

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor