Logičke zagonetke

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Posao

5 1
Podeli zagonetku:

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor