Logičke zagonetke

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Posao

6 1
Podeli zagonetku:

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor