Logičke zagonetke

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Munja i grom

2 0
Podeli zagonetku:

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor