Logičke zagonetke

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Otisak prsta

5 0
Podeli zagonetku:

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor