Logičke zagonetke

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Otisak prsta

5 0
Podeli zagonetku:

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor