Narodne zagonetke

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Trepavice

7 1
Podeli zagonetku:

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor