Narodne zagonetke

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor