Narodne zagonetke

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor