Narodne zagonetke

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor