Narodne zagonetke

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Vatra i vatrište

0 0
Podeli zagonetku:

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor