Narodne zagonetke

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Vatra i vatrište

0 1
Podeli zagonetku:

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor