Narodne zagonetke

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Vatra i vatrište

0 1
Podeli zagonetku:

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor