Narodne zagonetke

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Vatralj

0 0
Podeli zagonetku:

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor