Logičke zagonetke

Robert je pobedio u trci ali je pehar dobio neko drugi. Zašto?

Robert je konj. Iako je pobedio u trci, pehar je dobio njegov jahač odnosno vlasnik.

2 0
Podeli zagonetku:

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor