Logičke zagonetke

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Ugalj

5 0
Podeli zagonetku:

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor