Logičke zagonetke

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Ugalj

1 0
Podeli zagonetku:

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor