Logičke zagonetke

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Ugalj

4 0
Podeli zagonetku:

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor