Logičke zagonetke

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Ugalj

6 0
Podeli zagonetku:

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor