Logičke zagonetke

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Ugalj

2 0
Podeli zagonetku:

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor