Logičke zagonetke

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Pre toga je bio milijarder.

0 0
Podeli zagonetku:

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor