Logičke zagonetke

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Pre toga je bio milijarder.

1 2
Podeli zagonetku:

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor