Narodne zagonetke

Gvozden pas u šumi laje.

Sekira

0 0
Podeli zagonetku:

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor