Narodne zagonetke

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Britva

1 0
Podeli zagonetku:

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor