Narodne zagonetke

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Britva

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor