Narodne zagonetke

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Orah

0 0
Podeli zagonetku:

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor