Narodne zagonetke

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Orah

0 0
Podeli zagonetku:

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor