Narodne zagonetke

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Orah

0 0
Podeli zagonetku:

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor