Narodne zagonetke

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Vatra.

2 0
Podeli zagonetku:

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor