Narodne zagonetke

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Vatra.

2 0
Podeli zagonetku:

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor