Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Robert je pobedio u trci ali je pehar dobio neko drugi. Zašto?

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor