Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor